2017/10/02

[Download Album] Rental Magica Original Soundtrack - Oto Majutsu -Sound Magica-

Rental Magica Original Soundtrack - Oto Majutsu -Sound Magica-Tracklist :

01. Fire TUne_No.1
02. Uchuu ni Saku (TV Version)
03. Fire Tune_No.31
04. Fire Tune_No.27
05. Fire Tune_No.32
06. Fire Tune_No.29
07. Fire Tune_No.30
08. Water Tune_No.3
09. Water Tune_No.6
10. Water Tune_No.9
11. Water Tune_No.7
12. Water Tune_No.15C
13. Earth Tune_No.49
14. Earth Tune_No.12
15. Earth Tune_No.4
16. Earth Tune_No.5
17. Wind Tune_No.2A
18. Wind Tune_No.11
19. Wind Tune_No.13
20. Wind Tune_No.48
21. Aruiteikou. (TV Version)
22. Wind Tune_No.38
23. Tune from the Darkness_No.17
24. Tune from the Darkness_No.25
25. Tune from the Darkness_No.26
26. Tune from the Darkness_No.20
27. Tune from the Darkness_No.47
28. Tune from the Darkness_No.41
29. Tune from the Light_No.8
30. Tune from the Light_No.2B
31. Tune from the Light_No.21
32. Tune from the Light_No.40


DOWNLOAD 
>> HERE <<